Tâm lý

Bạn ma phiền toái (THE SOUL MATE) - Trailer Phim chiếu rạp tháng 10/2018

The soul mate - Bạn ma phiền toái là câu chuyện dở khóc dở cười xung quanh 2 nhân vật: cảnh sát Tae-jin 200% chính nghĩa & võ sĩ Judo Jang-Soo 0%. Tae-jin sau khi gặp tai nạn và hồn lìa khỏi xác thì người duy nhất nhìn thấy anh là Judo Jang-Soo từ đó nhiều câu chuyện diễn ra với họ.

Chi tiết